Diller : Türkçe English
Kayıt Ol
Giriş Yap

E-Posta veya Şifre Hatalı

Şifremi Unuttum
Politika ve KurallarHüküm ve Koşullar

Hüküm ve Koşullar

 

1. TARAFLAR 

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan (Gizlilik Politikası) ekinden oluşan "adhood ® Programı Sözleşmesi" (hepsi birlikte "Sözleşme" olarak anılacaktır);

1.1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TANIMLAR

İş bu Sözleşmede TURKTICARET.Net Yazılım Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan ve yönetilen “adhood ® Programı” iş bu sözleşmede kısaca (adhood ®) olarak anılacaktır.adhood ® içinde yer alan Reklam veren Web siteleri kısaca (Reklamcı) "adhood ® ” içinde Reklam alan Web Siteleri kısaca (Yayıncı) olarak anılacaktır…

1.A) adhood ® ve Yayıncı arasında sözleşmenin elektronik olarak onaylanmasıyla anında akdedilerek karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

2.YAYIN ORTAKLIĞI PROGRAMI

"adhood ®.com" tarafından geliştirilen ve yönetilen adhood ® ‘un yayıncıları adhood ® tarafından sağlanan reklam ve ilan içeriklerini, kendilerine ait olan ve "adhood ®"a bildirdikleri web sitelerinde yayınlamalarını ve sitelerinde yayınladıkları reklam ve ilan bilgileri doğrultusunda "adhood ® 'a sağladıkları trafik karşılığında "adhood ®" tarafından belirlenen bir ücrete hak kazanmalarını kapsar. adhood ® programı, işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin eklerinden olan Gizlilik Politikası hükümleri doğrultusunda karşılıklı işbirliği ilkesi ve "adhood ®.com" 'un yönetimi doğrultusunda yürütülür. 

2.1 Yayın Ortaklığı Programı süreç prosedürleri şu şekildedir; 

"adhood ®”a yayıncı olmak isteyen web sitesi sahibi, adhood ® Programına üye olarak başvurur. Başvuru sahibinin web sitesi adhood ® Editörleri tarafından incelenir ve aşağıda belirtilen kriterleri yerine getirdiği anlaşılırsa site sahibinin adhood ® Programında "Yayıncı" olmasına onay verilir. 

2.1.A)Başvuru sahibinin site alan adı sub domain alan adı olmamalıdır,

2.1.B) Başvuru sahibinin sitesinde adhood ® Editörleri tarafından yeterli bulunacak kadar içerik olmalı, gereğinden fazla reklam bulunmamalıdır,

2.1.C) Başvuru sahibinin sitesinde adhood ® tarafından zararlı bulunabilecek nitelikte içerik olmamalıdır,

2.1.D) Başvuru sahibinin sitesinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yasaklı, sahte/replika ürün tanıtımı ve satışı yapılmamalıdır.

"adhood ® " tarafından sağlanan, reklam ve ilanların web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak kod, "yayıncı" tarafından kendi web sayfasına yerleştirilir. "Yayıncının" web sitesindeki reklam ve ilanlar aracılığıyla "adhood ® 'a sağladığı trafiğe göre adhood ® programı tarafından belirlenen bir ücreti almaya hak kazanır. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme "adhood ®.com " tarafından geliştirilen ve yönetilen adhood ® Programı'nın çerçevesinin belirlenmesi ve adhood ® Programı kapsamında” Reklamcı” ve "Yayıncının” karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir. 

4. "adhood ®" PROGRAMINDAKİ YAYINCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

"Yayıncı"; 

4.a. "adhood ®" tarafından sağlanan, reklam ve ilanların "Yayıncının web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak gerekli altyapıyı ve kodu, adhood ® programında bildirdiği şekilde ve "adhood ® Programı" kapsamında kullanarak kendi web sitesine yerleştirmeyi, 

4.b. adhood ® Programı kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemin ya da adhood ® Programı sisteminin düzgün çalışmasını etkileyecek bir girişimde bulunmamayı, sistemin işlemesini bozacak veya akamete uğratacak herhangi bir yazılım ya da cihaz kullanmamayı

4.c. İşbu sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yine aynı madde içerisinde belirtilen şekilde yerine getireceğini, 

4.d. İşbu sözleşme ile "adhood ® 'a bildirdiği ve "adhood ® programı" tarafından verilen kodu yerleştirdiği kendi web sitesinin içeriğini işbu sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen başvuru kriterlerine aykırı şekilde değiştirmeyeceğini 

4.e. Herhangi bir virüs salmak veya hasar vermek, hukuka veya sözleşme kurallarına aykırı sisteme müdahale etmek, yetkisiz giriş yapmak gibi fiillerle ve hukuka aykırı amaç veya saiklerle elektronik ortamda, saldırı, tecavüz ve eylemlerde bulunmayacağını 

4.f. adhood ® Programı'nda "Yayıncı" olarak yer aldığı süre boyunca, İletişim Bilgileri bölümünde yer alan kendisine ait bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgiler değiştiği zaman değişen bilgilerde gerekli güncellemeleri ivedilikle yapacağını, sitedeki "Bilgilerim" bölümünde yer alan kendisine ait herhangi bir bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve işbu yükümlülüklerinin herhangi birine aykırı davranması halinde adhood ®’un tazminat hakları saklı kalmak koşuluyla sözleşmenin hiçbir ihtara lüzum olmaksızın tek taraflı olarak fesh edilebileceğini ve "adhood ®” un maruz kalacağı her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. adhood ® PROGRAMI'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.a. adhood ® Programı'na başvuru yapan ve kendisi tarafından onay verilen yayıncılarına, reklam ve ilanların "Yayının” web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak kodları vereceğini, 

5.b. İşbu sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yine aynı madde içerisinde belirtilen şekilde yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

6. FİKRİ HAKLAR 

adhood ® Programı tarafından "Yayıncıya" sağlanan kodlar ve sunulan altyapı, tasarımlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü fikri hak "adhood ® Programının yapımcısı ve yöneticisi”ne aittir. "adhood ®" işbu sözleşme hükümleri uyarınca "Yayıncının” yükümlülüklerini yerine getirebilmesi maksadıyla "Yayıncının" adhood ® Programı ile sınırlı olmak üzere telif haklarına tabi çalışmalarını, hizmetlerini ve bilgilerini kullanma yetkisi vermektedir. 

"adhood ®" tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece "Yayıncı", "adhood ®"a ait telif haklarına tabi çalışmaları çoğaltamaz, yayamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. 

"adhood ®", birinci fıkrada yer alan kullanım haricinde, telif haklarına tabi çalışmalarını, ticari ve hizmet markalarını, "adhood ® programı ve adhood ® programının yapımcısı,yöneticisi"'in hizmetlerine, sitesine, ilanlarına ve reklamlarına ait ticari görünümü veya sitesi vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmakta olup bunların kullanımı kendi yazılı iznine tabidir. 

7. ÖDEME

7.1. ÖDEMEYE HAK KAZANMA 

"Yayıncının" adhood ® Programı doğrultusunda ücret talep etme hakkı "Yayıncının” işbu sözleşme içerisinde belirtilen yükümlülüklerini ve "adhood ®" tarafından web sitesinde belirlenen adhood ® Programı'na dair kural ve koşulları tam ve mükemmel bir şekilde yerine getirmesi halinde doğacaktır.

7.2. ÖDEMEYİ TALEP HAKKININ DOĞUMU ve KULLANIMI 

"Yayıncı" tarafından hak kazanılan ücreti talep hakkı, ücretin asgari 100 TL (Yüz Türk Lirası)'yi aşması halinde doğacaktır. "Yayıncının" web sitesi üzerinden talimat vermesinden sonra adhood ® işbu sözleşme kapsamında kendisi tarafından belirlenen ödeme tarihlerinde (Ödeme talebi, her ayın iş gününe denk gelen 1. gününde işleme alınır ve onay sürecine girer, onay verildikten itibaren 5 iş günü içinde talep sahibi yayıncıya para transferi yapılır)"Yayıncının hak kazandığı komisyon ve/veya hizmet bedelini banka havalesi ile ödeyecektir. 

"Yayıncının", "adhood ®" tarafından belirlenen sürelerde ödemenin yapılmaması halinde işbu sözleşmeyi feshetmeyeceğini ve/veya " adhood ®’a ve adhood ® Programının yapımcısı ve yöneticisi" aleyhine sözleşmeye ve ödemeye ilişkin edimlerin yerine getirilmediğini iddia etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, Yayıncı ancak beş günden az olmamak üzere süre vererek akdi feshedebilir. 

"Yayıncının” hak kazandığı komisyon ve/veya hizmet bedelinin ödemesi "Yayıncı" tarafından İletişim Bilgileri bölümü içerisinde belirtilen banka hesabına yapılacaktır. Havale masrafı "Yayıncıya” aittir. 

7.3. ÖDEMENİN YAPILMASI

7.3.1. "YAYINCI" TARAFINDAN FATURA TANZİM EDİLMESİ DURUMU 

"Yayıncının” ödeme talimatını verdikten sonra fatura tanzim edeceğini belirtmesi halinde, "Yayıncı" ödeme talimatıyla talep ettiği miktar üzerinden "adhood ®"a fatura tanzim eder. Ödeme, faturanın "adhood ®"a tebliğinden itibaren "adhood ®" tarafından belirlenip web sitesinde duyurulan tarihlerde yapılacaktır. "Yayıncı" faturayı "adhood ®" un ödeme sayfasında belirtilen posta adresine gönderecektir.

7.3.2. "YAYINCI" TARAFINDAN FATURA TANZİM EDİLMEMESİ DURUMU 

"Yayıncının” ödeme talimatını verdikten sonra fatura tanzim etmeyeceğini belirtmesi halinde, ödeme (ödenecek bedelden yasal stopajlar kesildikten sonra kalan miktar) "adhood ®" tarafından belirlenen 7 Maddenin 2’inci Bendinde yer alan ödeme günlerine göre yapılacaktır

8. adhood ® KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ 

"Yayıncı ", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "adhood ® 'un kendi veritabanında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, "adhood ®"u yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9. FESİH 

"Yayıncının” iş bu sözleşmenin herhangi bir hükmüne aykırı davranması halinde "adhood ® ", "Yayıncıyı” geçici olarak adhood ® Programı'ndan çıkarabileceği gibi dilerse sözleşmeyi herhangi bir mehil vermeden tek taraflı olarak derhal feshetmek hakkını da haizdir. "Yayıncı", işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranarak sözleşmenin "adhood ® " tarafından fesh edilmesine sebebiyet vermesi durumunda, fesih tarihine kadar hak etmiş olduğu ücreti alma ve talep etme hakkından "adhood ® " lehine sarfınazar ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

İşbu sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde "Yayıncı" tarafından komisyon ve/veya hizmet bedeli ödemesine hak kazandıracak herhangi bir işlem gerçekleştirilmez ise "adhood ® " herhangi bir mehil vermeden tek taraflı olarak derhal sözleşmeyi fesih edebilir. 

10. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ 

İşbu sözleşme, 1.maddenin (A) bendinde belirtilen tarihte yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren hesaplanacak bir yıllık sürenin bitiminden önceki 15 (onbeş) gün içinde taraflardan herhangi biri tarafından işbu sözleşmenin 11. maddesinde belirtilen biçimde bildirim yapılmak suretiyle feshedilmediği taktirde kendiliğinden taraflar arasında 12 ay süre ile yenilenmiş olur. 

11. TEBLİGAT ADRESİ VE BİLDİRİMLER 

"Yayıncı", adhood ® Programı'na kayıt sırasında "adhood ® Yetkililerine " bildirdiği elektronik posta adresine yapılacak tebligatın yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. 

İşbu Sözleşme'de aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir. "Yayıncının” belirtilen elektronik posta adresi, "Yayıncının” adhood ® Programı'na kayıt sırasında "adhood ® yetkilisine" bildirdiği elektronik posta adresidir. "adhood ® " için belirlenen elektronik posta adresi ise info@adhood ®.com adresidir. 

Taraflar'ın her biri elektronik posta adresinde değişiklik olması halinde, diğer Taraf'a yeni elektronik posta adresini ve bu yeni elektronik posta adresinin geçerli olacağı tarihi bildiren bir elektronik posta mesajı gönderecektir. Değişiklik bildirilmediği takdirde, eski elektronik posta adresine yapılan tebligat ulaşmış sayılacaktır. 

12. DEĞİŞİKLİK 

İşbu sözleşme ve işbu sözleşmeyle atıfta bulunularak işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan "Gizlilik Politikası" belgesinde "adhood ®" dilediği zaman tek taraflı olarak değişikliğe gidilebilir. Bu değişiklikler www.adhood.com sitesinde ilan edildiği tarihte taraflar bakımından bağlayıcılık kazanarak karşılıklı olarak yürürlülüğe girer. 

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14.SÖZLEŞME MADDE ADEDİ

İş bu sözleşme 14 Maddeden oluşmaktadır.